Maine Wave


Maine Wave nie stanowią osobnej rasy i nie są zarejestrowane przez żadne stowarzyszenie pomimo tego, iż genetycznie są to 100 procentowe koty rasy Maine Coon różniące się od Maine Coon poskręcaną i falującą sierścią. Dlaczego tak jest? Istnieją przypuszczenia, iż ta niedoszła rasa powstała w wyniku fałszerstwa w hodowli srebrnych kotów Maine Coon w Wielkiej Brytanii, gdzie pojawiły się po raz pierwszy w latach 80-tych. W rozsławionej hodowli sprawdzono dokładnie wszystkie rodowody kotów z których jednak niczego się nie dowiedziano, gdyż nie wykazały one żadnych nieprawidłowości. Być może ktoś dokonał fałszerstwa w rodowodzie i w wyniku tego do hodowli wprowadzony został gen pochodzący od rasy Reksa, ale tego już się nie dowiemy, gdyż najstarsze koty Maine Wave już nie żyją. Obecnie nie rozwija się hodowla tych kotów, gdyż hodowcy Maine Coon głośno protestują. W związku z tym na świecie jest tylko kilkanaście przedstawicieli Maine Wave i zapewne już niedługo przejdą one do przeszłości.